Hårdare rehabkrav på arbetsgivare

Den 1 juli skärps arbetsgivares ansvar för rehabilitering, något som det kan vara bra för egenföretagare med anställda att ha koll på.

Du som arbetsgivare har redan i dag ett stort ansvar för dina anställda. Du ansvarar för arbetslivsinriktad rehabilitering för dina medarbetare, och det är ditt ansvar att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom och i anslutning till den egna verksamheten. Det regleras i LAS, i arbetsmiljölagen och i socialförsäkringsbalken.

I december beslutade riksdagen om en lagändring i socialförsäkringsbalken som innebär att det ansvaret skärps från den 1 juli. Arbetsgivaren blir nu skyldig att säkerställa återgång i arbete för en sjukskriven inom 30 dagar från den första sjukdagen, om sjukfallet bedöms bli 60 dagar eller längre. Då ska arbetsgivaren ha tagit fram en rehabiliterings- och arbetsanpassningsplan. Detta ansvar gäller för alla arbetsgivare, oavsett storlek på företaget.

(Källa Länsförsäkringar)