Vad kostar det?
Avgiften faktureras årsvis och består av två delar, medlemsavgift och serviceavgift. Medlemsavgiften är fast 525 kr oavsett företagsstorlek. Serviceavgiften varierar med antalet anställda. Den är skattemässigt avdragsgill och momspliktig.

Antal anställdaMedlemsavgiftServiceavgiftTotal avgift
1525 kr525 kr1050 kr
2-5525 kr1575 kr 2494 kr
6-10525 kr2625 kr3150 kr
11-25525 kr5250 kr5775 kr
26-50525 kr10500 kr11025 kr
>50525 kr21000 kr21525 kr

Nystartade företag
Alla nystartade företag får under sitt första år tillgång till alla förmåner på samma villkor som övriga medlemmar, men erlägger en reducerad medlemsavgift på 315 kr.

Företag som drivs av pensionär
Företag som drivs av pensionär får alla förmåner på samma villkor som övriga medlemmar, men erlägger enbart en reducerad medlemsavgift på 250 kr per år.

Uppsägning av medlemskap
Medlemskap måste sägas upp minst 3 månader innan ny avgift erläggs.