Företagscentrum är ett forum för samarbete och samverkan mellan företag i Mjölby.

Vi vill vara den naturliga mötesplatsen för företagen.
Vårt uppdrag är också att främja näringslivsutvecklingen och ett bra företagsklimat.

Du får genom medlemskapet

 • Möjlighet att påverka vårt utbud av service
 • Kontakter med lokala och regionala aktörer som är viktiga för företagandet
 • Möjlighet att påverka vårt utbud av service
 • Kontakter med lokala och regionala aktörer som är viktiga för företagandet
 • Hjälp med kontakter och kontaktsökning
 • Möjlighet till värdskap för olika aktiviteter ex; företagsfrukost
 • Möjlighet att delta i olika nätverk som arbetar med gemensamma intressen
 • Rådgivning i företagsfrågor
 • Utbildnings- och kompetensutvecklingsprogram
 • Aktiviteter
 • Rabatterat pris på plats på digital informationstavla vid E4
 • Möjlighet att teckna Företagscentrums el-avtal och andra avtal med mycket förmånligt pris
 • Tillgång till konferensutrymmen, kostnadsfritt
 • Tillgång till portabel ljuskanon

Du bidrar genom medlemskapet till att

 • Klimatet för företagande i Mjölby förbättras
 • Viktiga aktörer utifrån intresserar sig för Mjölby. Omvärlden följer idag med stort intresse den dynamiska utvecklingen i Mjölby och Företagscentrum spelar en aktiv roll i denna. Det är till nytta också för ditt företag!
 • Den lokala marknaden växer, nya aktörer och samarbetspartners dyker upp och kommunen blir mer attraktiv för kvalificerade medarbetare, allt till nytta också för ditt företag!