God Jul och Gott Nytt År

Bäste medlem

Det är snart jul igen och vi hoppas alla på en skön ledighet när den värsta julstressen lagt sig.
Företagscentrum står inför stora förändringar i och med samgåendet med Mjölby City och Skänningeföretagarna under det nya samlingsnamnet Växtkraft i Mjölby kommun. Arbetet med den här processen har tagit mycket engagemang och tid för både styrelsen och verksamhetsledaren det senaste året. Något har detta återspeglats i informationsflödet och ett minskat antal aktiviteter som föreningen erbjudit medlemmarna.

Nu ser vi fram emot ett spännande 2019, då vi alla blir en del i Växtkraft. Samtidigt som de vanliga föreningsaktiviteterna ska öka i antal kommer det att startas nya projekt för att bli en riktigt stark företagarförening. Mjölby Business Center är ett projekt som går igång efter nyår. Vi ska skapa ett dynamiskt mötes- och arbetskluster mitt i Mjölby med ett antal servicetjänster för företagare. Placering är planerad i Gallerians övre plan.

Tillförordnad verksamhetsledare för Företagscentrum under avveckling blir Håkan Wass som också ingår i styrelsen. Lars-Åke Pettersson lämnar FC för att bli oppositionsråd i Mjölby kommun. FC anlitar också Claes Jonasson som projektledare för flera utvecklingsprojekt, bland annat Business Center.

Vi hoppas på alla företagares stöd i arbetet för ett ännu bättre företagsklimat i Mjölby kommun!

God Jul och Gott Nytt År!

önskar styrelsen för Företagscentrum i Mjölby kommun
gm vl Lars-Åke Pettersson, ordf Lars-Erik Nilsson