Nu ska vi nominera pristagare till Årets tillväxtföretag 2019

Vi behöver tips från våra medlemmar på värdiga pristagare för ”Årets tillväxtföretag 2019”.

Priset delas ut på Företagsbanketten den 6 april 2019. Rakel Gustafsson, Himmelsby gårdshotell, fick priset 2018.

Kriterier:

*har sitt säte i Mjölby Kommun

*har sunda finanser med en positiv resultatutveckling

*har de tre senaste åren kontinuerligt ökat omsättningen

*har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner

*har ett medvetet hållbarhetsarbete

Lämna dina förslag på www.foretagsbanketten.se Där kan du också se vilka som vunnit i de olika kategorierna tidigare år.

Ditt bidrag måste komma till oss senast den 15 januari för att komma med i utvärderingen. FC:s styrelse utser vinnare.